Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • ΕΚΕΠΙΣ – Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Ο.Α.Ε.Δ. – Ο επίσημος ιστότοπος του ΟΑΕΔ.