Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός Έτους 2012 (κατεβάστε έντυπο)
Ισολογισμός Έτους 2013 (κατεβάστε έντυπο)