Τα Νέα μας

Πρόγραμμα «Τυποποίηση – Προώθηση Αγροτικών Προιόντων»

ΤΟ ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε. , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 193119/13/09/2007 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θα υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης […]

Πρόγραμμα «Προχωρημένο Επίπεδο Δεξιοτήτων Αυτοματισμού Γραφείου με Χρήση Η/Υ»

Το Πρόγραμμα «Προχωρημένο Επίπεδο Δεξιοτήτων Αυτοματισμού Γραφείου με Χρήση Η/Υ» ξεκίνησε την 07/01/2008 και λήγει την 02/04/2008. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε., σύμφωνα με […]