Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25
Επιδοτούμενα Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25

Τo ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ενημερώνει ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύνδεσμος Δικαιούχων Αδειών Εκμετάλλευσης ή Έρευνας Λατομείων Σχιστόλιθων & Φυσικών Πετρωμάτων Ν. Καβάλας προτίθενται […]

Απόκτηση πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» προτίθεται να υλοποιήσει στην Καβάλα, προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων […]