Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

Πρόγραμμα «Προχωρημένο Επίπεδο Δεξιοτήτων Αυτοματισμού Γραφείου με Χρήση Η/Υ»

Το Πρόγραμμα «Προχωρημένο Επίπεδο Δεξιοτήτων Αυτοματισμού Γραφείου με Χρήση Η/Υ» ξεκίνησε την 07/01/2008 και λήγει την 02/04/2008. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε., σύμφωνα με […]