Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

Νέο πρόγραμμα voucher για 7.000 άνεργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Νέο πρόγραμμα voucher για 7.000 άνεργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

  O ΟΑΕΔ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του Προγράμματος «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.». Με το […]

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : 1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. […]

VOUCHER 25-29 ΕΤΩΝ

VOUCHER 25-29 ΕΤΩΝ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

«Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»

ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π.:  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φορέας Ανάθεσης: •    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ •    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ •    ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ […]

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ 22/1/2014 – 21/7/2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 2

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ 21/1/2014 – 25/7/2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΕ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΠΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ […]

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΠΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ […]