Το ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε. αναζητά θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις των κλάδων αιχμής

Βρείτε τον εργαζόμενο που χρειάζεται η επιχείρησή σας, μέσω του προγράμματος Voucher 29-64  

Το ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε. καλεί επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Voucher 29-64, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης, για τους ωφελούμενους του προγράμματος.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 500 ώρες, η οποία δεν θα υπερβαίνει σε συνολική διάρκεια τους 5 μήνες.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:

Τουρισμό,

Εμπόριο,

Logistics,

Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα,

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων,

Τρόφιμα-Ποτά,

Ενέργεια,

Βιομηχανία και

Αγροτικό Τομέα

Μέσα από αυτή την διαδικασία, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία, να δεχτούν τις δωρεάν υπηρεσίες των ασκούμενων και παράλληλα θα  μπορέσουν να εντοπίσουν, αξιολογήσουν, χωρίς κόστος, έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό, που χρειάζονται ώστε να καλύψουν τις κενές τους θέσεις.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα και θα περάσουν, από διαδικασία πιστοποίησης.

Ήδη το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης, δεδομένο ότι   η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε στις 24/02/2017.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία σχεδιασμού των προγραμμάτων, όπου μεταξύ άλλων θα πρέπει να γίνει η συσχέτιση των ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής.

Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε. θα είναι σε διαρκή συνεργασία με την επιχείρηση και τους ωφελούμενους, ώστε να ταιριάξουν στον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό, οι γνώσεις, οι δεξιότητες, το προφίλ του ασκούμενου με τις απαιτήσεις των θέσεων πρακτικής άσκησης.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που θα τοποθετηθούν σε κάθε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
0-4 Έως 1 άτομο
Από 5 άτομα και άνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

Παράλληλα οι επιχειρήσεις που θα προβούν σε πρόσληψη ωφελούμενων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση θα μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον επιχορήγηση, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας θα διευκρινιστούν.

Αξιοποιείστε  την ευκαιρία!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δείτε Επίσης