Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 σε κλάδους αιχμής

Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 σε κλάδους αιχμής

voucher-2016-29-64Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 € και επιπλέον ευκαιρία για κανονική απασχόληση 6 μηνών για το 50% των ωφελούμενων. Αν είσαι άνεργος ηλικίας 29 έως 64 ετών (δηλαδή έχεις γεννηθεί από 1.1.1952 μέχρι και 31.12.1987 ) το πρόγραμμα έχει σκοπό να σε βοηθήσει να διεκδικήσεις μια θέση εργασίας σε 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας

Είναι μια ευκαιρία, που πρέπει να αξιοποιήσεις

Όμως χρειάζεται προσοχή γιατί κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια και μπορεί να επιλέξει στην Αίτηση Συμμετοχής του έως δύο κλάδους αιχμής.

Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να αλλάξει στην συνέχεια.

Τι περιλαμβάνει

 • 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση σε επιλεγμένες ειδικότητες
 • 500 ώρες πρακτική άσκηση, σε ιδιωτικές εταιρίες επιλεγμένων κλάδων. Συνολικά θεωρία και πρακτική άσκηση αναμένεται να διαρκέσουν 4 μήνες.
 • Πιστοποίηση των προσόντων που αποκτήθηκαν.
 • Ευκαιρία επιδοτούμενης και εγγυημένης απασχόλησης διάρκειας 6 μηνών, για το 50% των ωφελούμενων.

Εκπαιδευτικό επίδομα – Οικονομικά οφέλη

   • εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ,
   • επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000 ευρώ

Συνολικά για τους 4 μήνες που θα διαρκέσει η επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης οι ωφελούμενοι θα εισπράξουν 2.600 ευρώ, μείον τις κρατήσεις

Επιπλέον το πρόγραμμα θα δώσει την δυνατότητα σε ένα μεγάλο μέρος των συμμετέχοντων (11.500 ωφελούμενους) να προσληφθούν και να διασφαλίσουν μισθό και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα για 6 μήνες. Για το σκοπό αυτό θα βγεί άλλη πρόσκληση, η οποία θα καθορίζει τους όρους της σχετικής επιδότησης των επιχειρήσεων, που θα κάνουν την πρόσκληση.

Σύμφωνα με την συνέντευξη της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας ο άνεργος που θα προσληφθεί, θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ

Σε ποιους κλάδους εστιάζει το πρόγραμμα

 

Τόσο τα προγράμματα κατάρτισης, όσο και η πρακτική άσκηση και η εγγυημένη απασχόληση θα εστιάσουν σε ειδικότητες, των 10 πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

  1. Ενέργεια,
  2. Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα,
  3. Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων,
  4. Βιομηχανία,
  5. Τρόφιμα-Ποτά,
  6. Αγροτικός Τομέας,
  7. Εμπόριο,
  8. Logistics,
  9. Τουρισμός,
  10. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εξειδικευμένη υποστήριξη από τους εργασιακούς μας συμβούλους

Παράλληλα συμπληρωνοντας την παρακάτω φόρμα, θα μας δώσετε την ευκαιρία να σας κλείσουμεραντεβού με τους εργασιακούς μας συμβούλους, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν:

να αναγνωρίσετε τις ευκαιρίες, που σας δίνει το πρόγραμμα, για επαγγελματική αποκατάσταση.
να επιλέξετε ειδικότητα που ταιριάζει στο εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, την εργασιακή σας εμπειρία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες σας
να αποκτήσετε σφαιρική γνώση για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες απασχόλησης, που παρουσιάζονται στους επιλεγμένους κλάδους. Και εν τέλει
να ακολουθήσετε το επάγγελμα που επιθυμείτε και να βρείτε την θέση εργασίας που σας ταιριάζει

Όνομα:

Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Κινητό τηλέφωνο:
Email:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Α.Φ.Μ.:
ΑΜΚΑ:
ΑΜ ΙΚΑ (αν έχετε):
Σύνολο ενσήμων που διαθέτετε:
Επίπεδο Σπουδών:

Πτυχίο /Ειδικότητα:
Τράπεζα:
ΙΒΑΝ:
Περιφέρεια:
Υποβάλλατε φορολογική δήλωση το 2016 (απαιτείτε εκκαθαριστικό φορολογικού έτος 2015: Συζύγου :
Επιλέξτε τους κλάδους που σας ενδιαφέρουν
1η προτίμηση κλάδου:
2η προτίμηση κλάδου:

Ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες που μοριοδοτείται;
ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας ≥50% και ικανότητα εργασίας;
:

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω;:

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Δείτε Επίσης