Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα Logistics για ανέργους 18-24

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα Logistics για ανέργους 18-24

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 20/10/2016 ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα, για την πράξη με τίτλο «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics»
Ο κλάδος των logistics είναι ένα σύγχρονο επάγγελμα και περιλαμβάνει διαδικασίες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ παρακολούθησης ολόκληρου του κυκλώματος εισροών, αποθήκευσης, ελέγχου και εκροών εμπορεύμάτων προς πελάτες, και βασίζεται σε μηχανογράηση και ειδικά λογισμικά, διαδικασίες ελέγχων απογραφών και ποιότητας αλλά και λογιστικής (με ηλεκτρονικά μέσα και παραστατικά) παρακολούθησης των αποθεμάτων και της κίνησης των εμπορευμάτων. Όλες οι εταιρίες, μεγαλες και μικρές εισάγουν και χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα και γενικά ο κλάδος προσφέρει ΣΗΜΕΡΑ περισσότερες θέσεις απασχόλησης από άλλες ειδικότητες πληροφορικής και εμπορίου.
Επιπρόσθετα το έργο μας συνδέεται με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, και λήψη πιστοποιητικού της TUV HELLAS, αναγνωρισμένου από τον ΕΣΥΔ, που είναι αδιαμφισβήτητα ένα επιπρόσθετο εφόδια καριέρας.
Ενημέρωση για το πρόγραμμα
Με την βοήθεια του προγράμματος, εκπαιδεύεσαι, σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες του τομέα
Στέλεχος διαχείρισης Εφοδιαστικής αλυσίδας
Στέλεχος διαμεταφοράς προϊόντων / διαλογέας
Στέλεχος διαχείρισης Αποθήκης
Υπάλληλος γραφείου / Διοικητικής υποστήριξης (Logistics)
και παράλληλα πιστοποιείς τις γνώσεις σου, ώστε να μπορείς να χτίσεις το βιογραφικό σου.

Τι περιλαμβάνει;

Κατάρτιση
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).
Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

Συμβουλευτική

5 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα – πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά.
Επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 € ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).
Συνολικά θα εισπράξεις 1.471 €, από τα οποία θα αφαιρεθούν ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις.

Δείτε Επίσης