Τροποποιήση του Voucher Ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών

Τροποποιήση του Voucher Ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών

Τροποποιήσεις στους όρους εφαρμογής της -με αριθμό. 12/2014- πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ»επέρχονται με απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ με στόχο την αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, τη διεύρυνση του αριθμού των παρόχων κατάρτισης και την επίτευξη της επιδιωκόμενης συνάφειας της θέσης πρακτικής με την ειδικότητα των ωφελούμενων. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων ανέργων αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος, για το λόγο αυτό προβαίνουμε στην παρακάτω ενημέρωση:

Πόσο διαρκεί το Πρόγραμμα;

Η διάρκεια του προγράμματος τροποποιήθηκε, και πλέον θα είναι 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης & 480 ώρες εργασία στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του δικτύου του ΚΕΚ Νεάπολις (Συνολική διάρκεια Προγράμματος – 4 μήνες με 5 μήνες)

Ποιοί υποψήφιοι επιλέγονται;

Όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις του Προγράμματος θεωρούνται ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Ποιά είναι η αμοιβή κάθε καταρτιζόμενου;

Η αμοιβή κάθε καταρτιζομένου τροποποιήθηκε, και διαμορφώνεται στα 2.400€ για τη διάρκεια του Προγράμματος.

Τι πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος που έχει κάνει Αίτηση;

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πατήσει εδώ  για να ελέγξει εάν είναι επιτυχών/ επιτυχούσα. Στην συνέχεια μπορείτε να επισκεφθείτε τα γραφεία μας στην διεύθυνση Αμ. Ερυθρού Σταυρού 53 & Εκάβης 26 για να συζητήσουμε την επιλογή της επιχείρησης που επιθυμείτε για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2510220478 ή μέσω email στο kekneap@otenet.gr

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π.«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

voucher logo

 

Δείτε Επίσης