Επιδοτούμενα Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25

Τo ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ενημερώνει ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύνδεσμος Δικαιούχων Αδειών Εκμετάλλευσης ή Έρευνας Λατομείων Σχιστόλιθων & Φυσικών Πετρωμάτων Ν. Καβάλας προτίθενται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25. Στα σεμινάρια θα λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2012. Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι 40 ώρες. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αποζημίωση 5€ ανά ώρα κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ: 2510-220478.

Δείτε Επίσης