ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
“ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013»
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : 2
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4, 5 ,6
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  κωδ. 1
Tο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» απευθύνετε σε ιδιοκτήτες/στελέχη πρατηριούχων υγρών καυσίμων  και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης , εκ των οποίων οι 120 είναι θεωρία και οι 80 ώρες πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: Κατάρτιση Εργαζομένων πρατηριούχων υγρών καυσίμων

 ΚΩΔ:2

Tο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Κατάρτιση Εργαζομένων πρατηριούχων υγρών καυσίμων» απευθύνετε σε εργαζόμενους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης , εκ των οποίων οι 120 είναι θεωρία και οι 80 ώρες πρακτική άσκηση.

fgdfggggggggggggggg

Δείτε Επίσης