Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πιθανή συνεργασία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πιθανή συνεργασία

Η παρακάτω φόρμα αφορά τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών».

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας θα σας καλέσουμε να κλείσουμε άμεσα ένα ραντεβού θα σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας αναφορικά με τα προγράμματα, που μπορείτε να παρακολουθήσετε, καθώς και τον κλάδο και την ειδικότητα της πρακτικής σας άσκησης.

Θα βοηθούσε, επίσης, να συμπεριλάβετε το βιογραφικό σας σημείωμα, ώστε να, να σας δώσουμε την καλύτερη πρόταση, για την δική σας περίπτωση και να σας βοηθήσουμε να το βελτιώσετε αναδεικνύοντας τις δικές σας ικανότητες και δυνατότητες, όπως αυτές θα προκύψουν και μέσα από την συνάντηση μας. Οι ωφελούμενοι που δεν έχουν βιογραφικό θα βοηθηθούν στη σύνταξη του.

Το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι η σύζευξη ανάμεσα στις προτιμήσεις σας και τις προδιαγραφές που διατυπώνουν οι συνεργαζόμενες με τον φορέα μας επιχειρήσεις. Στη φάση αυτή, με την έγκρισή σας, θα τους γνωστοποιήσουμε (αφαιρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα) τα βασικά στοιχεία του βιογραφικού σας.

Στο στάδιο αυτό ο καθένας από εσάς θα οριστικοποιήσει το εάν δέχεται ή όχι τη συνεργασία με τον φορέα μας και θα επιλέξει ανάμεσα στις προτεινόμενες λύσεις την επιχείρηση, στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση.

Στόχος μας είναι όλη αυτή η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί την 3η εβδομάδα του Ιουνίου. Η άμεση ανταπόκρισή σας θα συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή.

  1. (υποχρεωτικό)
  2. (υποχρεωτικό)
  3. (υποχρεωτικό)
  4. (εισάγετε έγκυρο email)
  5. (υποχρεωτικό)
  6. (υποχρεωτικό)
  7. (υποχρεωτικό)
  8. (υποχρεωτικό)
 

Δείτε Επίσης