Ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών – Νέαρχος

Ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών – Νέαρχος

Ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών – Νέαρχος

Το  νέο πρόγραμμα, που στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων νέων ναυτικών και στην υποστήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, δημοσιεύτηκε στην σελίδα Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας. Υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση του προγράμματος είναι το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν νέοι άνεργοι ναυτικοί (100 απόφοιτοι ΑΕΝ και Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι, Οικονομικοί και 400 ναυτικοί λοιπών ειδικοτήτων), οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μικρής διάρκειας θεωρητική κατάρτιση και στην συνέχεια θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε πλοίο, για 5 μήνες. Το πρόγραμμα πρόκειται να επαναληφθεί το Α’ Εξάμηνο του 2014, με τον ίδιο αριθμό ωφελουμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα  http://www.voucher.gov.gr του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΧΡΙ 15/5/2013

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν άνεργοι νέοι ναυτικοί, που είναι εγγεγραμμένοι, ως προσφερόμενοι, στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε. ή των Λιμενικών Αρχών, αλλά δεν επιδοτούνται, γεννήθηκαν από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995 και διαθέτουν τις εξής προϋποθέσεις:

  • έχουν ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ,
  • έξι (6) μήνες, τουλάχιστον, συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο υπό ελληνική σημαία ή υπό ξένη, συμβεβλημένο με το ΝΑΤ,
  • πιστοποιητικό βασικού κύκλου Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων,
  • πιστοποιητικό Ιατρικής εξέτασης σύμφ. με Ν.1131/81 (Α΄39) (κάρτα υγείας) σε ισχύ,
  • εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμη απαλλαγή,
  • Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή Μηχανικών, Δίπλωμα Οικονομικού, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Το εκπαιδευτικό επίδομα για τους αποφοίτους ΑΕΝ, καθώς και τους Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους και Οικονομικούς ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.500 € και για τους ναυτικούς των λοιπών ειδικοτήτων στο συνολικό ποσό των 4.500 €, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.

Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι άνεργοι ναυτικοί, απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί»:

Το ωριαίο κόστος του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης καθορίζεται στο ποσό των 5 € και το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται συνολικά σε 500 €.

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται συνολικά σε 5000 € (1000 €/μήνα).

Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε ωφελουμένου συνολικά ανέρχεται σε 5.500 €, (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι άνεργοι ναυτικοί λοιπών ειδικοτήτων»:

Το ωριαίο κόστος του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης καθορίζεται στο ποσό των 5 € και το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται συνολικά σε 500 €.

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται συνολικά σε 4.000 € (800 €/μήνα).

Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε ωφελουμένου συνολικά ανέρχεται σε 4.500 €, (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Πληροφορίες – Ενημέρωση – Αιτήσεις

Το  ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ  πρόκειται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό ως Πάροχος Κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2510 220478  ή να επισκεφτείτε το ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ Εκάβης 26 και Αμερικ.Ερυθρού Σταυρού 53.

Δείτε Επίσης