ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : 2

ΑΞΟΝΕΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4, 5 ,6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε « εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑ:

ΟΜΑΔΑ 1. Management 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «MANAGEMENT» απευθύνεται σε 20 εργαζόμενους της ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 90 είναι θεωρία και οι 60 είναι πρακτική άσκηση.

 

ΟΜΑΔΑ 2 και 3.  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» απευθύνεται σε 43 εργαζόμενους της ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ και περιλαμβάνει 300 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 180 είναι θεωρία και οι 120 είναι πρακτική άσκηση.

 

 

OMΑΔΑ 4,5 . «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» απευθύνεται σε 43 εργαζόμενους της εταιρείας ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ και περιλαμβάνει 300 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 180 είναι θεωρία και οι 120 είναι πρακτική άσκηση.

 

OMΑΔΑ 6 .  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» απευθύνεται σε 19 εργαζόμενους της επιχείρησης «ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» και περιλαμβάνει 300 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 180 είναι θεωρία και οι 120 είναι πρακτική άσκηση.

Δείτε Επίσης