ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Για ένταξη στο μητρώο μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε., ως πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας, προγραμματίζει την υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄)

Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης των ενδιαφερομένων μηχανικών στο Μητρώο Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών  είναι η παρακολούθηση αντίστοιχου προγράμματος  και η Πιστοποίησή τους από το ΤΕΕ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τρία, ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης του ενδιαφερόμενου:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κύρια μαθήματα -(υποχρεωτική παρακολούθηση)

Εισαγωγικά μαθήματα (προαιρετική παρακολούθηση)

Επιθεωρητές Κτιρίων

60 ώρες

28 ώρες

Επιθεωρητές Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

30 ώρες

20 ώρες

Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

30 ώρες

22 ώρες

Τα παραπάνω προγράμματα θα υλοποιηθούν (ανά κύκλους μαθημάτων πρωινές ή απογευματινές ώρες) στην δομή του ΚΕΚ στην ΚΑΒΑΛΑ.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κόστος Υποχρεωτικών μαθημάτων

Κόστος προαιρετικών μαθημάτων

Επιθεωρητές Κτιρίων

450,00 €

170,00 €

Επιθεωρητές Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

225,00 €

120,00 €

Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

225,00 €

140,00 €

 

  • Σε περίπτωση ομαδικής εγγραφής σε κάποιο/α από τα προγράμματα, προβλέπεται για όλους τους συμμετέχοντες  έκπτωση 10% στις παραπάνω τιμές
  • Σε περίπτωση παρακολούθησης ολόκληρου του εκπαιδευτικού πακέτου (προαιρετικά και υποχρεωτικά μαθήματα και των τριών προγραμμάτων), προβλέπεται έκπτωση 10% στις παραπάνω τιμές.

Η πληρωμή γίνεται σε δόσεις: προκαταβολή του 25% του ποσού στην εγγραφή, πληρωμή 25% του ποσού την πρώτη ημέρα εκπαίδευσης και αποπληρωμή του υπόλοιπου 50% του ποσού στην λήξη του προγράμματος.

Πληροφορίες και αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακολούθησης:

Κ.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε.

ΕΚΑΒΗΣ 26, 65201 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2510 220478, καθημερινά και ώρες 09.00 – 17.00.

Ε-mail: kekneap@otenet.gr

Κατεβάστε την Αίτηση (.doc)

Δείτε Επίσης